Brandförsäkring

​Brandförsäkring

Brandförsäkring täcker skador som uppkommit genom brand, blixt eller explosion. Brandförsäkring finns inkluderat i del av våra försäkringar där brand ses som ett möjligt riskmoment. Detta gäller bland annat bilförsäkring, villaförsäkring och våra försäkringar för företag.

Ok, jag förstår