Självrisk

Självrisk

Självrisken anger den del av skadekostnaden du får stå för själv och framgår av försäkringsbrevet och villkoret.  Om  du råkar ut för en skada där du får ersättning från flera av försäkringarna samtidigt, betalar du bara en självrisk - den högsta.

Ok, jag förstår