​Självrisk för hemförsäkring​

Självrisk är den kostnad du får stå för själv när du anmält en skada på din hemförsäkring. Hur mycket du behöver betala beror på vilken skada du har råkat ut för. Här kan du läsa mer om självrisken i din hemförsäkring.

Vad är självrisk?

Självrisken är den del av skadekostnaden som du får betala själv när du råkat ut för en skada och anmält den på din hemförsäkring. Här kan du läsa mer om vad självrisk är och hur det fungerar​​.

Hur mycket är självrisken för hemförsäkringen?

Självrisken för hemförsäkringens grundskydd ligger på 1 500 kronor. Men hur mycket just du får betala i självrisk beror på vilken skada du har råkat ut för och vilken självrisk du har valt när du tecknade hemförsäkringen. 

Du hittar alla våra självrisker i våra försäkringsvillkor​ och i ditt försäkringsbrev på Mina sidor ​. 

​Tänk på! Om vi har avtalat om högre självrisk än vad som anges i försäkringsvillkoren är det alltid den avtalade självrisken som gäller.​​

Så fungerar självrisken i hemförsäkringen

Du betalar självrisken varje gång du har fått en skada och anmält den till oss. Det är alltid max en självrisk per skadetillfälle. När du får ut ersättning från din hemförsäkring drar vi av självrisken automatiskt. Du behöver alltså inte betala in den till oss manuellt!

Hemförsäkring med låg självrisk eller hög självrisk?

När du tecknar hemförsäkringen kan du välja vilken självrisk du vill ha. Du kan välja mellan att ha en högre självrisk och lägre månadskostnad för hemförsäkringen, eller en lägre självrisk med högre månadskostnad.

Vilken självrisk ska man välja?

Vilken självrisk som är bäst att välja beror på hur du vill lägga upp kostnaden för försäkringen. Har du en lägre självrisk får du betala mer per månad, har du en högre självrisk får du betala mer vid en skada. ​

Hemförsäkring utan självrisk

Alla våra hemförsäkringar har självrisk, men det finns vissa delar i dem som gäller utan självrisk. Det innebär att du inte behöver stå för någon del av skadekostnaden själv – utan vi står för hela. 

Några exempel på skador och händelser där du inte behöver betala självrisk är:

Självrisk för vattenskada

Om du har fått en vattenskada i hemmet täcks den av hemförsäkringens grundskydd, alltså hamnar självrisken på 1 500 kronor. Det gäller så länge du bor i hyresrätt. För bostadsrätt och villa är självrisken 2 000 kronor för vatten- och läckageskador, och 4 000 kronor för läckage från våtrum, badrum och duschrum.

Självrisk på drulleförsäkring

En drulleförsäkring skyddar dig om plötsliga eller oväntade händelser drabbar dina saker, till exempel om du tappar något så att det går sönder eller råkar ut för en fickstöld. Drulleförsäkringens självrisk ligger på 1 500 kronor. ​​

Självrisk för mobiltelefon?

En skadad eller sprucken mobiltelefon går på din drulleförsäkring. Självrisken är 1 500 kronor.

Självrisk för glasögon

Skadade glasögon går på din​ drulleförsäkring. Självrisken är 1 500 kronor.​

Självrisk på försäkring för cykel

Alla våra hemförsäkringar innehåller en cykelförsäkring. Om din cykel skulle bli stulen eller skadad är självrisken 25 % av skadekostnaden, lägst 1 500 kr.​

​​