Trafikskadeersättning

​Trafikskadeersättning

En trafikskadeersättning ska betalas ut enligt reglerna i trafikskadelagen.
Den gäller person- eller sakskador som uppkommer i trafik inom Sverige med ett motordrivna fordon. Trafikskadeersättningen betalas också ut i motsvarande fall för trafikskador utomlands med fordon som är registrerade i Sverige. För mer information om lagen, se Trafikskadelagen​.

Ok, jag förstår