Beställ en livboj

​​Beställ en livboj till din privata tomt

Som privatperson kan du förmånligt köpa din egen livboj hos Fristad Plast, Trygg‑Hansas livbojstillverkare.

Lämplig plats för en livboj är till exempel vid en privat brygga, sommarstuga eller båt.

Du ansvarar sedan för att livboj och lina är hela och fungerar.

Kontrollera livbojslinan varje höst och vår och byt ut den om det behövs. Kontakta Fristad Plast.

Livbojens flytkraft håller för två personerBojen levereras med en kastlina som är 20 meterLinbehållaren är vit för att linan inte ska skadas av solenTillverkningsår finns angivet på livbojen och på linbehållarens etikettBeställaren kan få eget namn i det övre fältet på livbojenVikt: 2,1 kiloYtterdiameter: 61cm

Pris 
Livboj inklusive kastlina 614 kronor
- egen märkning 165 kronor
- livbojshållare inklusive väggfäste

 166 kronor

Alla priser är inklusive moms.

Kostnad för frakt tillkommer enligt följande.
Livbojarna skickas med paket.

1 livboj 185 kr
2​3 livbojar 244 kr
>3 livbojar, fraktkostnad beräknas för antalet livbojar och vilket postnummer

Beställ livboj