Barn är vår hjärtefråga

Trygghet för alla barn och unga

Att känna sig trygg vid vatten, i att kunna simma. Att ha kunskap om risker i trafiken, eller under idrotten. Att veta vilken hjälp du har rätt till, om ditt barn mår dåligt i skolan eller i vardagen – och att det finns någon där för barn som behöver prata, även om det är mitt i natten.​
Lär känna oss och vad vi gör för barn och unga.