Svenska Taxiförbundet

Svenska Taxiförbundet  

En försäkring för dig som vill ligga steget före

Ett specialanpassat och förmånligt försäkringserbjudande är en av dina stora förmåner som medlem i Svenska Taxiförbundet. Vi på Trygg-Hansa känner till din vardag och din bransch. Vi har samarbetat med Svenska Taxiförbundet under flera år, och har reglerat många skador unika för din bransch. Det ger dig rätt hjälp när olyckan är framme – och förebyggande hjälp som hjälper dig att ligga steget före.


Redan i halvförsäkringen för din taxi får du bland annat:

 • Ersättning (upp till ett prisbasbelopp) vid förlust av åkeriets dagskassa/växelkassa vid rån.
 • Krishjälp/rådgivningshjälp vid rån eller olycka.
 • Reducerad självrisk vid djurkollision.

Som tillägg kan vi erbjuda:

 • Avbrott – En försäkring som täcker Avbrott i verksamheten på grund av att bilen stjäls eller skadas.

Det finns olika nivåer på ersättning – vilken väljer du? Kontakta Svenska Taxiförbundets försäkringsservice för mer information.

Plocka ihop ditt eget försäkringsskydd

Vilket försäkringsskydd du behöver beror på hur livet ser ut för dig nu och en tid framåt. Du får själv välja vilka försäkringar (max 6) som ska ingå i ditt skydd. Nedanför ser du vilka val vi på rekommenderar utifrån olika situationer i livet.

Ensamstående

 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukkapital
 • Sjukförsäkring
 • Händelseförsäkring

Gifta/Sambo

 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukkapital
 • Sjukförsäkring
 • Händelseförsäkring
 • Livförsäkring

Barnfamilj

 • Olycksfallsförsäkring
 • Sjukkapital
 • Sjukförsäkring
 • Händelseförsäkring
 • Livförsäkring
 • Barnförsäkring

Bra komplement oavsett livssituation:

Sjukförsäkring

Skattefritt extrabelopp varje månad om du blir långtidssjukskriven.

Händelseförsäkring

Ekonomiskt stöd vid allvarlig sjukdom.

Villkor och förköpsinformation

Läs förköpsinformationen innan du ansöker om Gruppförsäkring


Om du har frågor, välkommen att kontakta oss på 0771-111 690.

Det är viktigt att ha en sjukvårdsförsäkring

Vi på Trygg-Hansa har samarbetat med Svenska Taxiförbundet i många år. Därför känner vi väl till de olika skador och sjukdomar som är vanliga i ditt yrke.

Med vår sjukvårdsförsäkring behöver du inte oroa dig för långa vårdköer om du skulle skada dig eller bli sjuk. Istället är du garanterad vård hos de privata vårdgivare som vi samarbetar med runtom i landet. Efter du varit i kontakt med vår Vårdplanering får du vård när du behöver den, på de tider som passar dig bäst.

Det finns två varianter av vår sjukförsäkring, en mindre och en större. Allt som ingår i Sjukvård grund ingår självklart även i Sjukvård stor.


Sjukvård grund

 • Privat läkarvård
 • Annan privat behandling
 • Operation och sjukhusvård
 • Resor och logi
 • Eftervård
 • Hjälpmedel
 • Second opinion
 • Kristerapi

Sjukvård stor

 • Privat läkarvård
 • Annan privat behandling
 • Operation och sjukhusvård
 • Resor och logi
 • Eftervård
 • Hjälpmedel
 • Second opinion
 • Kristerapi
 • Offentlig vård
 • Läkemedel
 • Förstahjälpenersättning
 • Ersättning vid sjukhusvistelse
 • Hemhjälp
 • Tillfällig vistelse utomlands


Självrisker

Försäkringarna har en självrisk på 500 kr per försäkringsfall (dock ingen självrisk för Kristerapi). Självrisken gäller endast vid privat vård. Det innebär att om den försäkrade valt Sjukvård Stor inte betalar någon självrisk vid offentlig vård eller receptbelagda läkemedel.

Premie

 • Sjukvård Grund - 313 kr/månad
 • Sjukvård Stor - 464​ kr/månad

Villkor och förköpsinformation

Läs förköpsinformationen innan du ansöker om Sjukvårdsförsäkring


Taxiförsäkringen i detalj

Här får du detaljerad information om vad som ingår i vår försäkring för Svenska Taxiförbundet. Här kan du också läsa de fullständiga villkoren.

Så är försäkringen uppbyggd

De grundläggande delarna i försäkringen (basskyddet) kan tecknas i tre steg.

Steg 1

är den obligatoriska trafikförsäkringen som gäller vid trafikolyckor och ersätter personskador och eventuella skador som du orsakat andra trafikanter; andras fordon och egendom.

Steg 2

ger dig ett egendomsskydd som dels omfattar fordonet (brand, stöld, inbrott och skadegörelse). Dessutom ingår försäkring för bärgning, rån, djurkollision - självriskreducering, passagerares resgods, rättsskydd för fordonet och en krishjälp som ger möjlighet till psykologhjälp efter en olycka eller ett rån.

Steg 3

är vagnskadeförsäkring. Den räknas till egendomsskydd för fordon och ersätter skador som drabbar ditt fordon genom trafikolycka eller annan yttre olyckshändelse.

Tillägg:

Vill du utöka skyddet ytterligare finns ett flertal kompletterande tilläggsförsäkringar som t ex glasrutor eller​ avbrott.

Fullständiga villkor

Här kan du ladda ner villkor. Om du har några frågor som du inte hittar svar på är du välkommen att kontakta oss, så hjälper vi dig.


Du glömmer väl inte företaget?

Om företaget blir skadeståndsskyldigt eller hamnar i tvist, så behövs en ansvars- och rättsskydd​sförsäkring.

Missa inte heller att försäkra företagets lokaler, medarbetare med mera.

Läs mer och teckna​ företagsförsäkringen för tjänster och tillverkning

Blanketter

Är du medlem i Svenska Taxiförbundet och vill ansöka om en gruppförsäkring eller en sjukvårdsförsäkring för dig själv eller en familjemedlem? Vill du ändra något i en försäkring som du redan har?

Här hittar du rätt blanketter med aktuella priser:

 
 
 
 

Kontakta oss

​Vi finns på plats vardagar 8.00 - 18.00, för att svara på frågor och hjälpa dig vara rätt försäkrad.

0771-111 740
 
 
 
 

Har något hänt?

Om du råkar ut för en skada kontakta oss.

0771-111 500​