Jämför hundförsäkring

​​

Varför ska jag försäkra hunden?

Genom att  teckna en hundförsäkring kan din hund få den vård som behövs om den blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Veterinärvård är kostsamt och hundförsäkringen hjälper dig ekonomiskt om oturen skulle vara framme. Veterinärvårdsförsäkringen ger dig det skydd som du behöver. I vissa bolag kan du teckna tillägg för att komplettera försäkringsskyddet. Du kan till exempel ha en livförsäkrin​g till hunden.

Läs mer i vår  guide om hur du väljer hundförsäkring.

Hur jämför jag hundförsäkringar?

När du jämför hundförsäkring ska du bland annat titta på vilken omfattning försäkringen har, vilka ersättningsbelopp som finns och om det finns några begränsningar. En hundförsäkring med stor omfattning och höga ersättningsbelopp kommer att ha ett högre pris än en enklare försäkring. Priset beror också på hundens ålder, hundras, och var i landet du bor med mera. 

Flera bolag erbjuder olika typer av rabatt på hundförsäkring. Du kan till exempel få valprabatt eller rabatt om du är aktiv hunduppfödare eller eller om hunden är registrerad i Svenska Kennelklubben​.

Vi erbjuder samlingsrabatt om du samlar dina olika försäkringar hos oss:
Läs mer om våra samlingsrabat​ter här.​ 

Veterinärvårdsbelopp

Jämför vilken maximal ersättning för veterinärvård försäkringen gäller för. Väljer du ett högre ersättningsbelopp kommer försäkringen vara dyrare, men du kan känna en ökad trygghet. Ska du försäkra en valp? Det kan vara en bra idé att välja ett högre maxbelopp det första året. Oavsett hundens ålder är det viktigt att ersättningsbeloppen inte sänks när hunden blir äldre.

Läs mer om vad en ​hundförsäkring kan kosta.​ ​ ​

​Självrisk och självriskperiod

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som du själv betalar. Det vanligaste är att det är en del fast självrisk och en del rörlig självrisk. Det fungerar så att du betalar först en fast självrisk och sedan en procentuell andel av de kostnader som överstiger den fasta självrisken. Väljer du en låg självrisk så påverkar det priset på din hundförsäkring så att det blir högre. På samma sätt kan du sänka priset genom att välja en hög självrisk.

​Du ska också jämföra ​​självriskperiod för hundförsäkringen. Under en självriskperiod betalar du bara den fasta självrisken en gång. Ju längre självriskperiod desto bättre.

Begränsningar

Utöver det maximala ersättningsbeloppet för veterinärvård ska du titta på om det finns några begränsningar i hundförsäkringen. Vissa moment ingår endast om du väljer tillägg eller en högre omfattning på försäkringen. Dessa moment är till exempel:

  • Medicin
  • Rehabilitering
  • Magnetröntgen och Skiktröntgen

Undantag i försäkringen

Det finns sjukdomar och situationer som inte omfattas av hundförsäkringen. Undantagen är relativt lika i hela branschen. Det är bra att jämföra vilka undantag som finns och se om det är något som är särskilt viktigt för just din hund. 

Du kan läsa mer om våra undantag och mer om hundförsäkringen i våra fullständiga villkor.​