Cykelförsäkring

Att få cykeln stulen är aldrig roligt. Tur då att vår hemförsäkring innehåller en cykelförsäkring, som täcker cyklar värda upp till 50 000 kronor. Men vad gäller för elcyklar, elscootrar och elsparkcyklar egentligen? Jo, de kan också ingå om de uppfyller vissa krav.

Så undviker du cykelstöld

Du kan själv minska risken för att cykel blir stulen. Ställ cykeln på en upplyst plats där det är lite liv och rörelse, använd ett certifierat lås och lås både ram och hjul i ett fast objekt. Du kan även göra cykeln oattraktiv för tjuvar genom att dölja dyra märken, ta av sadeln eller stöldskyddsmärka den. Läs mer om hur du förhindrar att cykeln blir stulen.

Vilka cykellås är godkända?

Godkända lås är lås som​ Stöldskyddsföreningen godkänt. De måste användas för att försäkringen ska gälla utan nedsättning. Du kan läsa mer i försäkringsvillkoren om när vi kräver godkända cykellås.

Hur försäkrar man en cykel?

Hos oss ingår cykelförsäkringen i hemförsäkringen. Det beror på att cykeln räknas som lösöre, det vill säga en sak som inte sitter fast i din bostad, men som ändå täcks av försäkringen. Du kan även försäkra cykeln separat, till exempel via din cykelhandlare. Det behöver du göra om cykeln är värd mer än 50 000 kronor.

Det här krävs för att hemförsäkringen ska ge ersättning

Vår cykelförsäkring ersätter dig om din cykel blir stulen. Försäkringen gäller så länge cykeln har varit låst med ett godkänt lås, eller har förvarats i ett låst utrymme som bara du har nyckel till. Du kan även få ersättning för skadegörelse eller om cykeln skadats i en trafikolycka.

Hur gäller försäkringen för cykelhjälm?

Att använda en bra och CE-märkt cykelhjälm minskar risken markant för att du ska skadas allvarligt vid en olycka. Visste du att vår försäkring kan ge dig ersättning om något skulle hända din cykelhjälm? Det gäller både om hjälmen stjäls eller om den skadas vid en trafikolycka eller brand. Har du själv råkat tappa cykelhjälmen​ så att den gått sönder? Då kan vår drulleförsäkring hjälpa dig.

Vad räknas som cykel?

Vår hemförsäkring gäller för alla olika typer av cyklar, från barncyklar till vanliga cyklar, tävlingscyklar, sparkcyklar och elcyklar. Även elscooter och elsparkcykel kan ingå i försäkringen, men för att de ska omfattas av den måste de uppfylla vissa krav.

Försäkring för elcykel, elsparkcykel och elscooter

Följande krav måste din elcykel, elsparkcykel eller elscooter uppfylla för att du ska få ersättning om något händer, att den blir stulen eller skadad. Om din elcykel, elsparkcykel eller elscooter uppfyller kraven nedan, omfattas fordonet av hemförsäkringen. Maxersättningen är 50 000 kr utanför hemmet​ och självrisken är 25 % av skadekostnaden, lägst 1 500 kr.​

Elcykel

  • Motorns nettoeffekt får inte överskrida 250 watt.
  • Elmotorn ska kopplas in när trycket på tramporna ökar, till exempel för att underlätta trampningen i uppförsbackar och i stark motvind.
  • Motorn får endast förstärka kraften från tramporna och får inte ge något krafttillskott vid hastigheter över 25 km/h.

Elsparkcykel

  • Motorns nettoeffekt får inte överskrida 250 watt.
  • Maxhastigheten får vara 20 km/h.

Många olika typer av elsparkcyklar måste ha en trafikförsäkring. Det säger en lag som började gälla 2023.​ Trafikförsäkring krävs om du har eldrivet fordon utan tramp- eller vevanordning som är konstruerat för en

  • Hastighet som överstiger 20 km/timmen, eller
  • Hastighet som överstiger 14 km/timmen och har en nettovikt över 25 kg.

Ring oss på telefonnummer 0771‑111 110 för att teckna en trafikförsäkring för din elsparkcykel​. Läs mer om försäkring för elsparkcykel och elscooter här.

Elscooter

  • Motorns nettoeffekt får inte överskrida 250 watt.
  • Maxhastigheten får vara 20 km/h.

Mopedförsäkring

Det är viktigt att känna till vad elfordonet klassas som, dels för att veta vilken försäkring som kan behövas men också för att veta vad som gäller när man rör sig i trafiken. Om ditt elfordon inte ingår i hemförsäkringen, men uppfyller kraven för EU-moped klass I eller Moped klass II, kan vi erbjuda en mopedförsäkring.

Kom ihåg!

Det finns andra typer av elektriska fordon, eller fordon av sorterna ovan, som har högre motoreffekt. Dubbelkolla med oss om du känner dig osäker.​​

Ko​ntakta oss​ här​​​


​Är din cykel rätt försäkrad om olyckan är framme?