​​Diagnosförsäkring

En diagnosförsäkring kan göra livet lättare ekonomiskt om du eller ditt barn drabbas av en oväntad diagnos. Hos oss på Trygg-Hansa ingår ersättning för vissa diagnoser i vår sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxna, i vår barnförsäkring och i vår gravidförsäkring. Här kan du läsa mer om skyddet.

Vad är diagnosförsäkring?

En diagnosförsäkring är ett ekonomiskt skydd som gör att du kan få ersättning om du eller ditt barn drabbas av en diagnos, sjukdom eller en diagnos till följd av ett olycksfall. Det kan till exempel vara ADHD, autism, diabetes eller cancer. Längre ner på sidan hittar du en lista på vilka diagnoser försäkringen täcker. Tänk på att det skiljer sig mellan de olika försäkringarna!

Hos oss på Trygg-Hansa ingår diagnosförsäkring i vår sjuk- och olycksfallsförsäkring, vår barnförsäkring och vår gravidförsäkring. Vi kallar skyddet för ”Vissa diagnoser” eller ”Skydd för vissa diagnoser” – men det är samma sak som en diagnosförsäkring.

Hur fungerar diagnosförsäkringen?

För att få ersättning från diagnosförsäkringen behöver du eller ditt barn först få diagnosen fastställd av en läkare. Du kan få ersättning för vissa sjukdomar och olycksfall direkt när du får diagnosen, men för andra tar det lite längre tid. Du kan bara få ersättning en gång för en och samma diagnos och de eventuella följderna som du har fått på grund av diagnosen.​

Vilken försäkring täcker diagnoser?

Skyddet för diagnoser ingår i vår sjuk- och olycksfallsförsäkring för vuxna, i vår barnförsäkring och i vår gravidförsäkring.

Ersättning för diagnoser i sjuk- och olycksfallsförsäkringen

För vissa sjukdomar får du ett engångsbelopp direkt när du fått din diagnos. Det gäller till exempel Alzheimers, anorexi, cancer och MS. Ersättningen ligger på 10 % av försäkringsbeloppet.

Ersättning för diagnoser i gravidförsäkringen

Om du har vår gravidförsäkring (med undantag för den gravidförsäkring som är gratis) har barnet skydd för vissa diagnoser som det kan födas med. Ersättningen för diagnoser i gravidförsäkringen ligger på 50 000 kronor.

Ersättning för diagnoser i barnförsäkringen

Vår barnförsäkring gäller dygnet runt, året runt och kan dessutom ge ersättning om barnet blir sjukt. Du kan även få upp till 240 000 kronor för vissa diagnoser, så snart diagnosen är ställd.

Vilka diagnoser kan man få ersättning för?

Här är exempel på diagnoser som du kan få ersättning för. För fullständiga diagnoser, ICD-koder och viktiga undantag, se våra villkor. Du hittar länkarna till villkoren nedan.
Diagnoser i sjuk- och olycksfallsförsäkringen för vuxna
 
 • Add​isons sjukdom
 • Allvarlig hjärnskada
 • Alopeci (totalt håravfall)
 • ALS
 • Alzheimers sjukdom (och andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet)
 • Anorexi och bulimi
 • Aortaaneurysm (bråck på stora kroppspulsådern som kräver kirurgiskt ingrepp)
 • Brännskada (av minst andra graden på minst 9 procent av kroppsytan)
 • Cancer (malign sjukdom)
 • Cancer in situ i bröst
 • Cushings syndrom
 • Granulomatös polyangit
 • Hjärntumör (godartad)
 • Crohns sjukdom och ulcerös kolit
 • Ledsjukdom vid psoriasis och tarmsjukdom
 • Myelodysplastiskt syndrom
 • MS
 • Muskeldystrofi
 • Parkinsons sjukdom
 • Polymyalgia rheumatika
 • RA, reumatoid artrit
 • Schizofreni
 • SLE

Villkor för sjuk- och olycksfallsförsäkring

Diagnoser i barnförsäkringen
 
 • Allvarlig hjärnskada
 • Barnreumatism
 • Brännskada (av minst andra graden på minst 9 procent av kroppsytan)
 • Cancer (malign sjukdom)
 • Crohns sjukdom
 • Hjärntumör (godartad)
 • MS
 • Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar*
 • SLE
 • Ulcerös kolit

*För att få ersättning för psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar krävs det att Försäkringskassan har beviljat er omvårdnadsbidrag, eller att ditt barn har förlorat arbetsförmågan till minst 50 % under minst sex månader i följd (gäller från 18 år).

Villkor för barnförsäkring

Diagnoser i gravidförsäkringen
 
 • Allvarligt hjärtfel (som kräver operation före sex månaders ålder)
 • Allvarlig missbildning i bukvägg eller diafragma
 • Blindhet (eller allvarlig synnedsättning)
 • CP-skada
 • Downs syndrom
 • Dövhet (eller allvarlig hörselnedsättning)
 • Klumpfot (som kräver gipsbehandling eller operation)
 • Läpp-, käk- och gomspalt
 • Reduktionsmissbildning
 • Ryggmärgsbråck
 • Vattenskalle

Villkor för gravidförsäkring