Vuxen sjuk- och olycksfall

Skyddar dig dygnet runt
Med TryggaVuxna får du ett bra skydd dygnet runt och du betalar ingen självrisk om något händer. Teckna online – gäller direkt.
Se ditt bästa pris

Sjuk- och olycksfallsförsäkring – TryggaVuxna

Försäkra det viktigaste i din familjs liv, dig själv. Den här försäkringen kan tecknas när du är mellan 18 och 54 år och gäller till 65 års ålder. Sjuk- och olycksfallsförsäkringen passar dig som vill ha största möjliga ekonomiska trygghet vid både sjukdomar och olycksfall.

.

 

Försäkrad dygnet runt

TryggaVuxna gäller dygnet runt för både olycksfall och sjukdomar och för fler saker än de försäkringar du har genom jobbet.

.

 

Livförsäkring

I TryggaVuxna ingår en livförsäkring som ger dina närmaste 50 ​000 kr om du skulle avlida. Höj beloppet upp till 3 miljoner!

.

 

Ingen självrisk

Du betalar ingen självrisk om något skulle hända dig. Ersättningen vi betalar ut är dessutom skattefri.

Försäkrad på fritiden och jobbet

Om du har en försäkring genom jobbet eller facket, så gäller den ibland bara under arbetstid och oftast inte för sjukdomar. Med TryggaVuxna får du ett bra skydd dygnet runt om du blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall.

Hjälp om du trampar snett på löparrundan

TryggaVuxna ersätter dig om du får en bestående skada (s.k. medicinsk invaliditet), efter exempelvis ett fall från en stege eller en cykelolycka. Du får också ersättning om du skadas när du ut​övar vissa sporter som amatör. Hur mycket du får i ersättning beror på vilka bestående besvär som blir följden av din skada och vilket försäkringsbelopp du valt.

Ekonomisk hjälp om du blir sjukskriven länge

Att vara sjukskriven en längre tid kan vara jobbigt för ekonomin. Därför kan du få ett engångsbelopp om du är sjukskriven i 30 dagar eller mer. Dessutom betalar vi för behandling hos t.ex. en sjukgymnast, som hjälper dig att komma tillbaka efter ett olycksfall eller en sjukdom.

Ersättning om du blir allvarligt sjuk

För vissa sjukdomar, som t ex Alzheimers, anorexi, cancer och MS, får du ett engångsbelopp direkt vid diagnos. För andra sjukdomar, t.ex. diabetes eller stroke, kan du få ersättning för medicinsk invaliditet.

Om du skadat tänderna eller glasögonen

Du får ersättning för behandling hos läkare och tandläkare om du behöver det efter ett olycksfall. Dessutom betalar vi för resorna till och från vården. Om skadan är så allvarlig att du har behövt läkarvård kan du också få ersättning för kläder och glasögon som har gått sönder.

Någon att prata med när det känns svårt

Om du mår psykiskt dåligt efter exempelvis ett olycksfall eller sjukdomsbesked kan du få stöd av en legitimerad psykolog. Vi ser till att du får träffa rätt person och betalar upp till 10 behandlingstillfällen.

Trygghet för nära och kära

I TryggaVuxna ingår även en livförsäkring som ger dina närmaste 50 000 kr om du skulle avlida. Om du önskar kan du utöka beloppet med max 3 miljoner kr.

Vad ingår i försäkringen?

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.

Medicinsk invaliditet
 

Vi betalar ut ett engångsbelopp om du drabbas av en bestående nedsättning av din funktionsförmåga efter ett olycksfall eller sjukdom, så kallad medicinsk invaliditet. Engångsbeloppet påverkas av vilket försäkringsbelopp du väljer och av hur stor funktionsnedsättningen är.

​I för- och efterköpsinformationen ​kan du se vilka sjukdomar och diagnoser som omfattas av försäkringen.

  
 
Händelseförsäkring
 

Du kan få ersättning vid vissa sjukdomar direkt när du får diagnosen. Du kan bara få ersättning en gång för en och samma diagnos och följder av den diagnosen.​

I för- och efterköpsinformationen kan du se vilka sjukdomar och diagnoser som omfattas av försäkringen.

  
 
Förstahjälpersättning
 

Du kan få ersättning om du blir akut inskriven på sjukhus och måste stanna över natten.

  
 
Sjukhusvistelse
 

Om du blir inskriven på sjukhus kan du få ersättning för varje dag du är där.

  
 
Sjuk- och olycksfallshjälpen
 

Du kan få ett engångsbelopp om du blir sjukskriven minst 30 dagar i sträck.

  
 
Rehabilitering & Hjälpmedel
 

Du kan få ersättning för hjälpmedel, som till exempel handikappfordon, om du får en bestående nedsättning av funktionsförmågan. Det gäller kostnader upp till 50 000 kronor och upp till tre år efter olycksfallet.

  
 
Kris
 

Du får behandling hos en legitimerad psykolog, om du drabbas av en krisreaktion. Det kan till exempel vara i samband med inbrott, överfall, våld inom familjen eller en nära anhörigs död. Vi står för kostnaden för upp till tio behandlingstillfällen hos en psykolog som vi hänvisar till.​​​

  
 
Läke-, rese- och tandskadekostnader efter olycksfall
 

Du kan få ersättning för kostnader för läkarvård, tandskador och resor efter ett olycksfall – i upp till 5 år.

  
 
Merkostnader efter olycksfall
 

Du kan få ersättning för till exempel kläder och glasögon som har skadats vid olycksfallet.

  
 
Ärr efter olycksfall
 

Du får ett engångsbelopp för ärr eller andra utseendemässiga förändringar efter en olycksfallsskada som krävt läkarbehandling. Bedömningen av ärret kan göras tidigast ett år efter skadan.

  
 
Livförsäkring
 

Vi betalar ut ett engångsbelopp om du skulle avlida under försäkringsperioden. Ersättningen betalas ut till dödsboet om du inte har valt en annan förmånstagare.

Ersättningens storlek är 50 000 kr. Du kan välja att höja beloppet med upp till 3 miljoner kr.

  
 

Valbara tillägg

Förstärk din försäkring med en eller flera tilläggsförsäkringar. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.


Ekonomisk invaliditet
 

Med tillägget Ekonomisk Invaliditet kan du få ersättning om din arbetsförmåga blir nedsatt till 50 procent eller mer och nedsättningen är bestående. Detta gäller vid många sjukdomar och om du råkar ut för ett olycksfall. Hur stor ersättning du får beror på vilket försäkringsbelopp du valt och hur pass nedsatt din arbetsförmåga är.

  Tillägg
 
Månadsersättning
 

Med tillägget Månadsersättning får du ett ekonomiskt tillskott om du blir sjukskriven i minst 90 dagar. Hur stor ersättning du får beror på vilket försäkringsbelopp du valt och om du är sjukskriven till 50 procent eller mer.

  Tillägg
 

Vanliga frågor och svar

Jag har en olycksfallsförsäkring hos er. Nu vill jag uppgradera till TryggaVuxna, hur gör jag?
 
Jag behöver hjälp med att teckna en TryggaVuxna, hur gör jag?
 
När upphör TryggaBarn att gälla?
 
Jag har haft en del utlägg i samband med min sjukdom - kan jag få ersättning för dem via TryggaVuxna?
 
 
 
 
 

Innan du anmäler en skada

Här kan du läsa om vad du behöver tänka på innan du anmäler en skada till oss.

Läs mer om skadeanmälan
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor

Du kan se och ändra dina försäkringar enkelt inne på Mina sidor.

Logga in

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar TryggaVuxna

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.


 QuickQuotePlaceHolder