Arbetsförmåga

Arbetsförmåga

Termen arbetsförmåga används i flera av våra privatförsäkringar och företagsförsäkringar. Resultatet av en skadeutredning om arbetsförmågan och försäkringsbeloppet ligger till grund för hur stor en eventuell ersättningen blir.

Så görs bedömningen

I samråd med läkare bedömer vi först hur pass nedsatt din funktionsförmåga är (d v s hur stor den medicinska invaliditeten är). En förutsättning för bedömningen är att skadan är bestående. När vi sedan fastställer ersättningen utgår vi från en invaliditetstabell som är gemensam för hela försäkringsbranschen. Invaliditetsgraden i tabellen anger hur många procent av försäkringsbeloppet du får i ersättning.

Kontakta vår kundtjänst för mer information gällande skador och ersättningar.

Ok, jag förstår