Krisförsäkring

​Krisförsäkring

Ett exempel på en krisförsäkring som ingår i en hemförsäkring kan vara om du drabbas av en kris, till exempel efter en svår brand i bostaden, så kan du få möjlighet att träffa en psykolog. Vi hjälper dig att komma till rätt person och bekostar behandlingen. Försäkringen ersätter upp till 10 behandlingar hos en terapeut/psykolog (anvisad av Trygg-Hansa) om du drabbas av psykisk ohälsa i samband med stöld, överfall, brand eller explosion. Krisförsäkring återfinns i flera av våra försäkringar exempelvis Gravidförsäkring och Hemförsäkring.

Krisförsäkring för företag

En krisförsäkring för företag innebär kvalificerad samtalsterapi/psykologkonsultation till arbetsgivaren och arbetstagarna efter en inträffad skadehändelse. I korthet gäller krisförsäkringen för försäkringstagaren och dennes anställda och gäller under tjänsteutövning på arbetsplatsen i samband med:

  • Rån och/eller överfall
  • Brand, explosion eller inbrott på arbetsplatsen
  • Dödsfall eller svårare olycksfall som drabbat arbetskamrat under tjänsteutövning
  • Dödsfall eller svårare olycksfall som drabbat make/maka/sambo eller barn till anställd (försäkrad).

Kontakta vår kundtjänst för mer information om krisförsäkring.

Ok, jag förstår