Jämför kattförsäkring

​​​​​​​​​​​​Varför ska jag försäkra katten?

Genom att ha en veterinärvårdsförsäkring för sin katt kan man känna en trygghet om katten skulle bli sjuk eller råka ut för en olycka. Veterinärvård är kostsamt och även ett litet sår kan behöva vård där kostnaderna snabbt blir höga -  kattförsäkringen hjälper till ekonomiskt om oturen skulle vara framme.

För att hitta rätt försäkring behöver man jämföra inte bara priset utan ersättningsbelopp, självrisker och omfattning. I vissa bolag kan man teckna tillägg för att komplettera försäkringsskyddet. Man kan till exempel ha en livförsäkring till katten. 

Hur jämför jag kattförsäkringar?​

När du jämför kattförsäkringar ska du titta på både innehåll och pris. Du kan bland annat jämföra vilken omfattning försäkringen har, vilka ersättningsbelopp som finns och om det finns några begränsningar. En mer omfattande kattförsäkring kostar mer än en försäkring med mindre innehåll. Priset kan också påverkas av vilken självrisk man väljer​. Läs om vad som påverkar priset på ​din kattförsäkring​ eller räkna på ditt pris nedan:

Räkna ut ditt pris här​


Flera djurförsäkringsbolag erbjuder olika typer av rabatt på kattförsäkring. Det kan vara r​abatt för att man försäkrar en kattunge, för att man är uppfödare eller för att man har en raskatt registrerad i en godkänd organisation som Sverak.

Vi erbjuder samlingsrabatt om du samlar dina olika​​ försäkringar hos oss.
Läs mer om våra samlingsrabat​ter.​​ 


Veterinärvårdsbelopp

Veterinärvårdsförsäkringar har olika nivåer på maximal ersättning per år. Försäkring med ett högre ersättningsbelopp kommer att vara dyrare, men man kan känna en ökad trygghet. När man ska försäkra en kattunge kan det vara bra att välja ett högre maxbelopp det första året. Oavsett hur gammal katten är när man försäkrar den är det viktigt att ersättningsbeloppen för veterinärvård inte sänks när katten blir äldre. 

​Självrisk och självriskperiod

Självrisken är den del av veterinärvårdskostnaden som man själv betalar när man anmäler en skada. Nästan alla veterinärvårdsförsäkringar har en del fast självrisk och en del rörlig självrisk. Det innebär att man betalar först en fast självrisk och sedan en procentuell andel av de kostnader som överstiger den fasta självrisken. Man kan påverka priset på kattförsäkringen genom att höja eller sänka självrisken. 

En lägre självrisk innebär en högre premie, väljer man en högre självrisk så blir priset lägre. Man ska också jämföra självriskperiod på kattförsäkringen. Under en självriskperiod betalar man bara den fasta självrisken en gång. Ju längre självriskperiod desto bättre eftersom du då betalar den fasta självrisken mer sällan. Läs mer om s​jälvrisk på kattförsäkring.


Medicin och Rehab

Utöver vilken maximal ersättning man kan få varje försäkringsperiod är det viktigt att titta på vilken omfattning veterinärvårdsförsäkringen har. Det finns moment som inte alltid omfattas av veterinärvårdsförsäkringen eller som kräver särskilda tillägg för att omfattas. Mediciner och rehabilitering är typiska sådana moment. 

Det är viktigt att titta på om kattförsäkringen omfattar mediciner. Man kan behöva välja en mer omfattande försäkring för att detta ska ingå eller teckna ett särskilt tillägg för mediciner. I kattförsäkring med​ dubbel veterinärvård och trippel veterinärvård ingår medicin upp till det maximala veterinärvårdsbeloppet. 

​De flesta veterinärvårdsförsäkringar för katt kan ge någon form av ersättning för rehabilitering. Det ​​är ofta begränsat med ett maximalt belopp eller så är det begränsat i tid och i vilken typ av rehabilitering som du kan få ersättning för. Man kan behöva teckna ett extra tillägg för rehabilitering eller så väljer man en mer omfattande försäkring. ​​


Röntgen

Vanlig röntgen omfattas som regel av en veterinärvårdsförsäkring. Magnetröntgen (MR) och skiktröntgen (CT) eller liknande undersökningsmetoder ​är ofta begränsat i kattförsäkringen. Du kan behöva välja en mer omfattande försäkring för att detta ska ingå eller teckna ett särskilt tillägg. Jämför vilken ersättning du kan få innan du tecknar försäkring. ​

​Livförsäkring

Livförsäkring ger ersättning om katter avlider eller måste avlivas på grund av sjukdom eller olycksfall. Den här försäkringen tecknar man vanligtvis som ett tillägg utöver veterinärvårdsförsäkringen. Livförsäkring ersätter hos de flesta försäkringsbolag även när katten förlorar sin avelsduglighet. Det finns begränsningar för vid vilken ålder man kan teckna en livförsäkrin​​g för sin katt​ samt till vilken ålder på katten man får ersättning.


Undantag

Kattförsäkring omfattar mycket men inte allt. Det finns sjukdomar och situationer som inte omfattas av kattförsäkringen. Undantagen är relativt lika i hela branschen. Det är bra att jämföra vilka undantag som finns och se om det är något som är särskilt viktigt för ​just din katt. Läs mer om kattförs​äkring i våra fullständiga villkor.​Läs mer om vår kattförsäkring och få prisförslag!​

Vår kattförsäkring tål att jämföras.