Olycksfallsförsäkring - Vuxen

Trygg försäkring vid olycksfall
VuxenOlycksfall är till för dig som har behov av en riktigt bra försäkring om du skulle råka ut för en olycka. Den gäller både på fritiden och när du arbetar.​​
Se ditt bästa pris

​​​​​Ekonomisk trygghet vid olyckor

Vandra i fjällen eller fixa hemma. Vad du än gillar att göra är det viktigt att du har en försäkring som skyddar dig om något händer. Vår olycksfallsförsäkring gäller dygnet runt utan självrisk.

.

 

Olycksfallshjälpen

Blir du sjukskriven efter ett olycksfall kan du få ersättning.

.

 

Snabb vård

Tillägget Privatvård ger dig planerad vård snabbt efter ett olycksfall.

.

 

Teckna direkt utan hälsofrågor

Teckna vår olycksfallsförsäkring utan att fylla i en ansökan eller svara på frågor om din hälsa.

En vuxenförsäkring för fritiden och jobbet

Förmodligen har du en försäkring för hemmet och dina prylar, men du har väl också tänkt på dig själv?

En försäkring som gäller dygnet runt

Om du har en olycksfallsförsäkring genom jobbet eller facket, så gäller den ibland bara under arbetstiden. Det är därför viktigt att du har en försäkring som gäller dygnet runt. Med VuxenOlycksfall får du snabb hjälp och ersättning, oavsett var och när du råkar ut för olycksfallet.

Om du vill ha en försäkring som även gäller vid sjukdom kan du istället välja TryggaVuxna.

Ekonomisk hjälp om du blir sjukskriven efter ​olycksfallet

Att vara sjukskriven en längre tid kan vara jobbigt för ekonomin. Vi betalar dig därför ett engångsbelopp om du är sjukskriven 30 dagar eller mer. Dessutom betalar vi för behandling hos t.ex. en sjukgymnast, som hjälper dig att komma tillbaka efter ett olycksfall. Du får även ersättning för hjälpmedel.

Hjälp om du halkar på trottoaren

VuxenOlycksfall ersätter dig om du får en bestående skada (s.k. medicinsk invaliditet), efter exempelvis ett fall från en stege eller en cykelolycka. Du får också ersättning om du skadas när du utövar vissa sporter som amatör. Hur mycket du får i ersättning beror på vilka bestående besvär som blir följden av din skada och vilket försäkringsbelopp du valt.

Om du skadat tänderna eller glasögonen

Du får även betalt för behandling hos läkare och tandläkare om du råkat ut för ett olycksfall. Dessutom betalar vi resorna till och från vården. Om skadan är så allvarlig att du har behövt läkarvård kan du också få ersättning för kläder och glasögon som har gått sönder.

Vad ingår i försäkringen?​

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.

Medicinsk invaliditet
 

Försäkringen ger ersättning för en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet.

Ersättningens storlek beror på bland annat vilket försäkringsbelopp du valt. Ju högre försäkringsbelopp, desto högre blir även ersättningen.

  
 
Olycksfallshjälpen
 

Om du blir sjukskriven under minst 30 dagar i följd betalar vi ut ett engångsbelopp på 3000 kr.

  
 
Sjukhusvistelse vid Akut inskrivning
 

Om du blir akut inskriven på sjukhus över natten ger försäkringen ersättning med ett engångsbelopp på 500 kronor.

  
 
Sjukhusvistelse
 

Om du blir inskriven på sjukhus för vård betalar vi ut ersättning för sjukhusvistelse. Du får ersättning från första dagen, utan karenstid.

  
 
Hjälpmedel
 

Om du får nedsatt funktionsförmåga efter ett olycksfall kan du få hjälp med kostnaderna för hjälpmedel som av läkare bedöms som nödvändiga för att lindra ett invaliditetstillstånd. Ersättningen är högst 50 000 kronor och betalas ut i längst 5 år.

  
 
Kristerapi
 

Efter en traumatisk upplevelse, till exempel efter en svår olycka eller ett överfall, kan du behöva träffa en psykolog. Vi hjälper dig att komma till rätt person och bekostar upp till 10 behandlingstillfällen.

  
 
Kostnader
 

Försäkringen ersätter kostnader för läkarbehandling, tandvård och merkostnader vid ett olycksfall. Dessutom kan du få ersättning för resor till och från sjukhuset eller vårdcentralen.

  
 
Ärr
 

Ersättning lämnas för ärr eller annan utseendemässig förändring på grund av olycksfall som krävt läkarbehandling. Bedömning kan göras tidigast 1 år efter skadan.

  
 
Dödsfall
 

Om du till följd av ett olycksfall avlider inom tre år, betalas ett dödsfallsbelopp ut. Utbetalningen görs till dödsboet, om du inte valt en annan förmånstagare.

  
 
​​​


Valbart tillägg​

Förstärk din försäkring med en tilläggsförsäkring. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.


Privatvård
 

Genom att teckna tillägget får du möjlighet till ersättning för privat vård vid olycksfall i Sverige. Det enda som krävs för att få tillgång till privat vård är utredning och remiss från din läk​are.

  Tillägg
 

Vanliga frågor och svar

Varför behöver jag en olycksfallsförsäkring för vuxna?
 
Hur och vad täcker min olycksfallsförsäkring?
 
Jag har en olycksfallsförsäkring hos er. Nu vill jag uppgradera till TryggaVuxna, hur gör jag?
 
Erbjuder ni någon olycksfallsförsäkring för äldre personer?
 

 
 
 
 

Innan du anmäler en skada

Här kan du läsa om vad du behöver tänka på innan du anmäler en skada till oss.

Läs mer om skadeanmälan
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor

Du kan se och ändra dina försäkringar enkelt inne på Mina sidor.​

Logga in

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar VuxenOlycksfall

Vad ingår och vad ingår inte? Innan du bestämmer dig ska du läsa mer om försäkringen i förköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som är ett standardiserat blad för att du lättare ska kunna jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Både förköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret, som du också hittar nedan.

 QuickQuotePlaceHolder