Trygg-Hansas Forskningsstiftelse

​Trygg-Hansas Forskningsstiftelse

Trygg-Hansas Forskningsstiftelse bildades 1981 och har som mål att främja forskning som på något sätt rör försäkringsrelaterade områden. Det kan till exempel handla om att förebygga olika typer av skador – på människor eller egendom – och sjukdomar.

 
Till forskningsstiftelsen är en forskningsnämnd knuten. Nämnden består av experter inom olika områden, från till exempel universitet, sjukhus, brand- och trafikskadeorganisationer. De tar emot ansökningar, utvärderar dem i enlighet med stiftelsens stadgar, föreslår projekt för stiftelsen och följer sedan upp de utvalda projekten.

 
Att stödja viktig forskning är en del av vårt hållbarhetsarbete, där vi vill bidra till att driva utveckling och att minska skador och skadornas konsekvenser. 
För mer information ta kontakt via e-post: forskningsfonden@trygghansa.se eller kontakta Desiré Lundqvist på 075-243 18 55.