Rapporter hållbarhetsarbete

​​Rapporter hållbarhetsarbete

Varje år publicerar Trygg-Hansa en hållbarhetsrapport (CSR-rapport), som beskriver hur företaget arbetar med hållbarhetsfrågor direkt kopplade till vår affärsstrategi. Rapporten ger en bra bild av hur långt vi har kommit i vårt arbete med att integrera hållbarhet i verksamheten, från utvecklingen av nya produkter till vår skadehantering när olyckan har varit framme. Samtidigt har vi tagit fram en rad konkreta råd och hjälpmedel till våra kunder för att minska antalet skador.

 

 

 

Tidigare rapporter i pdf-format: