Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärde

Anskaffningsvärde är utgifter för att förvärva eller tillverka en tillgång. Vid förvärv ingår, utöver själva inköpspriset, ev. utgifter som har direkt samband med förvärvet, som frakt, tull och utgifter för installation.

Ok, jag förstår