Byggår

Byggår

Byggår och renoveringsår behöver du som försäkringstagare veta vid försäkring av exempelvis fastigheter, villa eller fritidshus. Byggår avser normalt det år då byggnaden uppfördes för första gången. Därefter kan tillbyggnader göras men dessa ändrar inte byggår för fastigheten.

Ok, jag förstår