Godkända lås

Godkända lås

Godkända lås är lås som Stöldskyddsföreningen godkänt och som måste användas för att försäkringen ska gälla utan nedsättning. I försäkringsvillkoren framgår när vi kräver godkända lås.

Ok, jag förstår