Helförsäkring

Helförsäkring

En helförsäkring består av tre delar: en trafikförsäkring, som är obligatorisk, en halvförsäkring ​och en vagnskadeförsäkring som ersätter skador på själva fordonet vid till exempel kollision eller skadegörelse. Om dessa tre delar finns med i din försäkring, brukar det kallas helförsäkring. ​