Renoveringsår

Renoveringsår

TIllsammans med byggår utgör renoveringsår en grund för beräkning av värde på en fatighet. Renoveringsår avser vilket år större renoveringar utfördes på fastigheten, hit räkas dock inte enklare renovering av ytskick, exempelvis målning eller tapetsering.