Renoveringsår

Renoveringsår

Tillsammans med byggår utgör renoveringsår en grund för beräkning av värde på en fastighet. Renoveringsår avser vilket år större renoveringar utfördes på fastigheten, hit räknas dock inte enklare renovering av ytskikt, exempelvis målning eller tapetsering.