Söndag 20​ september kl. 04.00–12.00 genomför Transportstyrelsen systemuppdateringar som kan påverka möjligheten att beräkna pris eller teckna försäkring på webben.

Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkring ingår i en helförsäkring och ersätter skada på bilen vid singelolycka, kollision med djur eller kollision med annat fordon. Vagnskadeförsäkring täcker även annan yttre olyckshändelse exempelvis nedfallande träd eller skadegörelse.