Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkring

Vagnskadeförsäkring ingår i en helförsäkring och ersätter skada på bilen vid singelolycka, kollision med djur eller kollision med annat fordon. Vagnskadeförsäkring täcker även annan yttre olyckshändelse exempelvis nedfallande träd eller skadegörelse.

Ok, jag förstår