Gravidförsäkring

Gravidförsäkring
En gravidförsäkring är det enda försäkringsskyddet som finns för ditt ofödda barn. Vår Gravidförsäkring Extra ger ett bra skydd till både bebis och föräldrar.
Skaffa gravidförsäkring nu

Gravidförsäkringen som ger dig en tryggare väntan

Någon växer där inne i magen och snart får ni träffas för första gången. Få en tryggare väntan med en gravidförsäkring – det enda försäkringsskyddet som finns för den ni längtar efter.

.

 

Välj vårt bästa skydd

Gravidförsäkring Extra är vår klart bästa gravidförsäkring. Den ger ett omfattande skydd för både bebisen och er föräldrar.

.

 

Skydd redan från vecka 16

Delar av vår gravidförsäkring gäller redan från vecka 16. Teckna hellre tidigt än sent – priset är ändå detsamma.

.

 

Vi har varit gravida i 30 år

Vi har längst erfarenhet av gravidförsäkringar i Sverige. Och vi delar gärna med oss av vår erfarenhet och expertis.


Vad ingår i försäkringen?

Här ser du en kortfattad beskrivning av försäkringen. Läs mer om innehållet och viktiga undantag i För- och efterköpsinformationen.


GratisExtra
Livförsäkring för bebisen och föräldrarna
 
Om bebisen, den gravida eller partnern avlider under tiden försäkringen gäller betalar vi ut 25 000 kronor.
För föräldrar gäller skyddet från graviditetsvecka 16 (/15+0) och för bebisen från graviditetsvecka 23 (22+0). För både föräldrarna och bebisen gäller skyddet fram till barnets sexmånadersdag.
  
 
  
 
Kristerapi för föräldrarna
 
Ni föräldrar får behandling hos en legitimerad psykolog om ni drabbas av en krisreaktion, till exempel om ert barn föds med eller drabbas av en allvarlig sjukdom, missbildning eller skada. Vi hänvisar er till en legitimerad psykolog och står för kostnaden upp till 10 behandlingstillfällen, inklusive resorna till och från behandlingen.
  
 
  
 
Medicinsk invaliditet vid olycksfall
 
Ni får ersättning om ett olycksfall leder till att bebisen eller någon av ni föräldrar får en bestående nedsättning av funktionsförmågan. Ersättningens storlek beror på hur stor funktionsnedsättningen är, 1–100 procent. Högsta ersättning är 600 000 kronor.
  
 
  
 
Medicinsk invaliditet vid sjukdom
 
Vi betalar ut ett engångsbelopp om en sjukdom, förlossningsskada eller för tidig födsel leder till att barnet får en bestående nedsättning av funktionsförmågan. Ersättningens storlek beror på hur stor funktionsnedsättningen är, 1–100 procent. Högsta ersättning är 600 000 kronor.
 
  
 
Ersättning vid vissa diagnoser
 
Vi betalar ut ett engångsbelopp på 50 000 kronor om bebisen föds med någon av de sjukdomar eller funktionsnedsättningar som finns uppräknade i det fullständiga villkoret, i avsnittet Vissa diagnoser. Ersättningen betalas ut direkt när bebisen är född och har fått diagnosen. Exempel på sjukdomar och funktionsnedsättningar som ingår är vissa allvarliga hjärtfel, Downs syndrom och läpp-, käk- och gomspalt.
Du kan inte få ersättning för sjukdomar och funktionsnedsättningar som visat symtom innan försäkringen började gälla, eller för andra sjukdomar än de som är listade i villkoret.
 
  
 
Ersättning vid vårdbidrag
 
Ni får en månadsersättning i upp till tre år om Försäkringskassan beviljar er omvårdnadsbidrag för barnet på grund av en olycksfallsskada eller en sjukdom. Vissa sjukdomar och tillstånd är undantagna. Vilka det är framgår i det fullständiga villkoret.

Ersättningens storlek beror på hur mycket omvårdnadsbidrag ni får. Vid 100 % omvårdnadsbidrag får ni högsta ersättningen, som är 4 000 kronor per månad.
 
  
 
Ersättning vid ärr
 
Barnet får ett engångsbelopp för ärr efter en sjukdom eller ett olycksfall som krävt läkarbehandling. Ersättningens storlek påverkas av hur ärret ser ut och var på kroppen det sitter, och bestäms av vår ersättningstabell.
 
  
 
Sjukhusvistelse för bebisen
 
Om bebisen blir inlagd på sjukhus i minst tre dagar får ni 200 kronor per dag, från första dagen.
Ni får däremot inte ersättning för vanliga sjukhusbesök i så kallad öppenvård eller sjukhusvistelse i samband med normal förlossning.
 
  
 
Sjukhusvistelse vid graviditetskomplikationer
 
Om du som är gravid blir inskriven på sjukhus i minst tre dagar för graviditetskomplikationer betalar vi ut ersättning för din sjukhusvistelse. Du får 200 kronor per dag, från första dagen.
Du får däremot inte ersättning för sjukhusvistelse eller kostnader i samband med förlossningen eller efter förlossningen.
 
  
 
Komplikationer under graviditeten
 
Du som är gravid får ersättning om du drabbas av havandeskapsförgiftning. Ersättningen är 3 000 kronor.
 
  
 
Komplikationer under förlossningen
 
Du som är gravid får ersättning om du drabbas av en eller flera av de komplikationer som räknas upp i det fullständiga villkoret. Komplikationerna som ersätts är:
 • akut kejsarsnitt
 • svår blodförlust
 • svår perinealbristning
 • vaginalhematom
 • analinkontinens.
Ersättningen är 3 000 kronor per komplikation.
 
  
 
Ersättning vid missfall
 
Du får ersättning om du drabbas av missfall mellan vecka 16 (15+0) och vecka 23 (22+0). Ersättningen är 3 000 kronor.
Om bebisen avlider från vecka 23 (22+0) får du istället ersättning från gravidförsäkringens livförsäkring. Då är ersättningen 25 000 kronor.
 
  
 

Viktiga undantag

Momenten Medicinsk invaliditet vid sjukdom, Ersättning vid vårdbidrag och Ärr ger ingen ersättning vid följande sjukdomar:

 • blindhet eller allvarlig synnedsättning
 • blödarsjuka
 • dövhet eller allvarlig hörselnedsättning
 • epilepsi
 • missbildning eller kromosomavvikelse
 • neuropsykiatrisk störning
 • sjukdom i centrala nerv- och muskelsystemet
 • ämnesomsättningssjukdomar.

Mer om vår gravidförsäkring

Livet i väntans tider är spännande. Vi finns där vid din sida och ger ekonomisk hjälp om något inte går som det ska. Med vår gravidförsäkring kan du fokusera på det första mötet med ditt barn.

Om barnet får en bestående skada

Med Gravidförsäkring Extra kan ni få ekonomisk hjälp om barnet får bestående skador på grund av för tidig födsel, vid förlossningen eller av en sjukdom. Ersättningen kan vara upp till 600 000 kronor.

Vårt bästa skydd för dig som är gravid

Gravidförsäkring Extra ger också ersättning för vissa komplikationer för dig som är gravid. Du får 3 000 kronor om du får missfall eller drabbas av till exempel havandeskapsförgiftning, svåra bristningar eller analinkontinens efter en förlossningsskada.

Teckna tidigt för bästa skydd

Teckna och betala försäkringen tidigt under graviditeten – den gäller ju inte för sådant som visat symtom innan du betalade den.

Ett skäl att teckna Gravidförsäkring Extra så tidigt som möjligt är att den kan ge ersättning för vissa sjukdomar och funktionsnedsättningar som upptäcks redan före graviditetsvecka 23. Förutsättningen är att du betalade försäkringen senast dagen före upptäckten.

Appen som hjälper dig att må bra

Vill du sova bättre, må mindre illa och få mer ork inför förlossningen? För många hjälper det att träna. I vår app får du övningar av vår expert på träning under och efter graviditet. Övningarna är enkla att göra hemma och fokuserar på att hela du ska må bra. Teckna gravidförsäkring så får du en kod för att logga in.

 
 
 
 

Har något hänt?

Gör din anmälan enkelt och smidigt här online på trygghansa.se

Anmäl skada
 
 
 
 

Logga in på Mina sidor

Du kan se och ändra i dina försäkringar enkelt inne på Mina sidor.

Logga in

Vanliga frågor & svar

När börjar gravidförsäkringen gälla?
 
Hur gäller gravidförsäkringen för tvillingar?
 
Varför ska jag ha en gravidförsäkring?
 
Varför ska jag välja en gravidförsäkring som kostar?
 

Allt om försäkringen

Läs det här innan du tecknar gravidförsäkringen.

Du kan läsa mer om försäkringen och viktiga undantag i för- och efterköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som kan hjälpa dig att jämföra försäkringar mellan olika bolag. Både för- och efterköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret.

 QuickQuotePlaceHolder