Villkor företagsförsäkring

​Våra försäkringsvillkor för företagsförsäkringar

Här hittar du villkoren för våra företagsförsäkringar i pdf-format. Du kan välja att öppna dem direkt här på webbplatsen eller att ladda ner dem för att läsa dem vid ett senare tillfälle. Av ditt försäkringsbrev framgår vilket villkor som gäller för just din försäkring.  

Gällande villkor Fordon

Företagsägd bil 2018-08-01
TryggaMil 2018-08-01
Lastbil och släpfordon
Volvo Maskinvillkor
Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad 2017-02-01
Utrustning 2017-02-01
Budbil 2017-02-01
Taxi 2017-02-01
Buss 2017-02-01
Lastbil och släpfordon 2017-02-01
Maskiner och motorredskap 2017-02-01

Transportör och speditör

Transportöransvar 2008-01-01
Speditöransvar 2007-05-10

Sjukvård

Sjukvård 2019-01-01
Sjukvård olycksfall 2019-01-01
Kollektiv olycksfallsföräkring 2019-01-01
Sjukvård operation 2019-01-01
Rehab 2019-01-01
Gruppförsäkring 2019-01-01
Seniorförsäkring grupp 2019-01-01
Fortsättningsförsäkring Grupp 2019-01-01


Föregående villkor

Företagsägd bil 2015-07-01 
Motorfordonsförsäkring Bil och lätt lastbil 2016-01-01​​
TryggaMil 2016-01-01
Budbil 2015-07-01
Taxi 2015-07-01
Buss 2015-01-01
Lastbil och släpfordon 2015-07-01
Maskiner och motorredskap 2015-07-01
Företagsägd bil 2017-02-01
Företagsägd bil 2014-05-01
Budbil 2011-11-01
Taxi 2011-11-01
Buss 2015-01-01
Lastbil och släpfordon 2014-05-01
Maskiner och motorredskap 2012-07-01
Flytande försäkring för bilhandel och bilverkstad 2014-05-01
Utrustning 2012-07-01
Utrustning 2015-07-01