Basbelopp

​​Basbelopp

Basbelopp är ett grundbelopp som bestäms av regeringen varje år och ligger till grund för beräkning av pensioner och andra förmåner. Basbeloppet för 2009 uppgår till 44 500 kronor.

Ok, jag förstår