Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor

Försäkringsvillkor är skriftliga villkor som reglerar innehållet i ett försäkringsavtal. Försäkringsvillkoren består normalt av omfattningsvillkor och allmänna villkor med försäkringstagares och försäkringsgivares rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

Försäkringsvillkor skiljer sig beroende på försäkringstyp, mer information finns under respektive försäkring.

Ok, jag förstår