Halvförsäkring

Halvförsäkring

Alla våra bilförsäkringar kan delas in i en trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk och ingår i både halv- och helförsäkringen. En halvförsäkring kan också kallas delkasko och inkluderar stöld-, brand-, glasförsäkring och ibland fler skydd.

Läs mer om vår halvförsäkring.​