Halvförsäkring

Halvförsäkring

Alla våra fordonsförsäkringar kan delas in i trafikförsäkring, halvförsäkring och helförsäkring. Trafikförsäkringen är obligatorisk och ingår i både halvförsäkringen och helförsäkringen. Halvförsäkring som också kallas delkasko inkluderar stöld-, brand-, glasförsäkring och ibland fler moment beroende på vad det är för typ av fordon.

Relaterade länkar

Info om vår Bilförsäkring
Info om vår MC-försäkring