1Välj försäkring

2Teckna försäkring

3Tecknad försäkring

Vänligen vänta, vi behandlar dina uppgifter.

1. Välj försäkring

De flesta av våra kunder väljer vår mest omfattande gravidförsäkring, som kostar 1250 kronor. Den skyddar både föräldrarna och barnet under graviditeten och förlossningen, och ger ersättning vid vissa sjukdomar som barnet kan födas med.

Gratis gravidförsäkring innehåller ett mer begränsat skydd, som ger er ersättning vid exempelvis olycksfall.

Se även vår app - Gravid- och mammaträning som riktar sig ​både till dig som väntar barn och till dig som nybliven mamma med fokus på att hela du ska må bra – inifrån och ut.

Teckna en Gravidförsäkring Extra och få summan avdragen på första årets premie när du tecknar vår barnförsäkring!
hint
Vår klart bästa gravidförsäkring.
Vårt bästa skydd
Ersättning efter missfall, om barnet blir inlagt på sjukhus och mycket annat som kan hända dig eller barnet.
Skydd för barnet - gäller från graviditetsvecka 23 (22+0)
Dödsfall
Vi betalar ut ett engångsbelopp vid dödsfall, om det sker under den tid som försäkringen gäller.
Medicinsk invaliditet efter olycksfall
Ert barn får ersättning om ett olycksfall leder till en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet.
Ersättningen uppgår till max 600 000 kr.
Medicinsk invaliditet efter sjukdom
​Vi betalar ut ett engångsbelopp om en sjukdom, förlossningsskada eller för tidig födsel leder till att barnet får en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet.
Ersättningen uppgår till max 600 000 kr.
Det finns diagnoser som inte ersätts, läs mer i för- och efter​köpsinformationen.
Sjukhusvistelse
Om ert barn blir inskrivet på sjukhus för vård i minst tre dagar får ni ersättning för sjukhusvistelsen.
Vissa diagnoser
​Vi betalar ut ett engångsbelopp vid vissa sjukdomar eller funktionsnedsättningar, direkt när barnet har fått diagnosen. Se för- och efter​köpsinformationen om vilka diagnoser som ingår.
Månadsersättning vid omvårdnadsbidrag
​Ni får en månadsersättning i upp till tre år, om Försäkringskassan beviljar omvårdnadsbidrag för barnet på grund av en sjukdom eller en olycksfallsskada som omfattas av försäkringen.
Ersättningen uppgår till max 48 000 kr per år.
Det finns diagnoser som inte ersätts, läs mer i för- och efter​köpsinformationen.
Ärr
​Ert barn får ett engångsbelopp för ärr efter en sjukdom eller ett olycksfall som krävt läkarbehandling. Bedömningen av ärret kan göras tidigast efter ett år.
Det finns diagnoser som inte ersätts, läs mer i för- och efter​köpsinformationen.
Skydd för er föräldrar - gäller från graviditetsvecka 16 (15+0)
Kristerapi
Ni som föräldrar får behandling hos en legitimerad psykolog om ni drabbas av en krisreaktion. Det kan till exempel vara om ert barn föds med eller drabbas av allvarlig sjukdom, missbildning eller skada, eller om du som är gravid drabbas av komplikationer vid förlossningen.
Medicinsk invaliditet efter olycksfall
Ni får ersättning om ett olycksfall leder till att någon av er föräldrar får en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet.
Ersättningen uppgår till max 600 000 kr.
Dödsfall
Vi betalar ut ett engångsbelopp om någon av föräldrarna skulle avlida under den tid som försäkringen gäller.
Skydd för dig som är gravid - gäller från graviditetsvecka 16 (15+0)
Sjukhusvistelse vid graviditetskomplikationer
Om du som är gravid blir inskriven på sjukhus i minst tre dagar för graviditetskomplikationer, betalar vi ut ersättning för din sjukhusvistelse. Du kan få denna ersättning till och med dagen före förlossningen.
Komplikationer under graviditeten
​Du som är gravid får ersättning om du drabbas av missfall eller havandeskapsförgiftning. Se för-​ och efterköpsinformationen för mer information.
Komplikationer vid förlossningen
Du som är gravid får ersättning om du drabbas av en eller flera av dessa komplikationer: akut kejsarsnitt, svår blodförlust, svår perinealbristning. vaginalhematom, analinkontinens.
Kostnadsfritt grundskydd. Om du vill ha ett mer omfattande skydd, välj den andra varianten.
Ett mindre grundskydd
Alla delar i den kostnadsfria gravidförsäkringen ingår i gravidförsäkringen du betalar för.
Skydd för barnet - gäller från graviditetsvecka 23 (22+0)
Dödsfall
Vi betalar ut ett engångsbelopp vid dödsfall, om det sker under den tid som försäkringen gäller.
Medicinsk invaliditet efter olycksfall
Ert barn får ersättning om ett olycksfall leder till en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet.
Ersättningen uppgår till max 600 000 kr.
Skydd för er föräldrar - gäller från graviditetsvecka 16 (15+0)
Kristerapi
Ni som föräldrar får behandling hos en legitimerad psykolog om ni drabbas av en krisreaktion. Det kan till exempel vara om ert barn föds med eller drabbas av allvarlig sjukdom, missbildning eller skada, eller om du som är gravid drabbas av komplikationer vid förlossningen.
Medicinsk invaliditet efter olycksfall
Ni får ersättning om ett olycksfall leder till att någon av er föräldrar får en bestående nedsättning av funktionsförmågan, så kallad medicinsk invaliditet.
Ersättningen uppgår till max 600 000 kr.
Dödsfall
Vi betalar ut ett engångsbelopp om någon av föräldrarna skulle avlida under den tid som försäkringen gäller.

hint
Den gravidas personnummer
hint
Beräknat födelsedatum

Om dig
Personuppgifter visas från steg 2.
Kostnad för din försäkring

Visas från steg 2.

Gå vidare

Genom att klicka på knappen bekräftar jag att jag har haft möjlighet att ta del av Trygg‑Hansas information om behandling av personuppgifter.

När du tecknar en försäkring här får du ett automatiskt pris och innehållsförslag från våra system.


Ok, jag förstår