​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Vem ska stå på bilförsäkringen?

Det är ägaren av bilen som ska stå på bilförsäkringen. Som ägare räknas den som är registrerad som ägare hos Transportstyrelsen och det är den som huvudsakligen använder bilen som ska stå som ägare till den.
Om försäkringen står på någon annan än ägaren är den formellt inte försäkrad. Ägaren riskerar då att få betala avgifter till Trafikförsäkringsföreningen (TFF), eftersom ägaren enligt lag måste trafikförsäkra bilen.

​​​​​​