​​​Formulär inte nöjd - Privatperson

Vi behöver en del obligatoriska uppgifter från dig, dessa är markerade med *.

Personuppgifter

hint
Personnummer tolv siffror
För- och efternamn*
Adress*
Postnummer*
Postort*
E-post*
Telefonnummer*
hint
Skade- eller försäkringsnummer
Hur vill du bli kontaktad?

Vad gäller ditt ärende?

Kategori*
Vilken typ av försäkring/ärende*
Beskriv ditt ärende*
Tecken kvar: 1000 (Max: 1000)

Genom att klicka på knappen ovan bekräftar jag att jag har haft möjlighet att ta del av Trygg-Hansas information om behandling av personuppgifter.

Skicka inte känslig information i mejl
När du använder formuläret här vill vi att du anger ditt personnummer så det blir lättare för oss att veta vilket ärende det gäller. Om du mejlar oss rekommenderar vi däremot att du inte skickar någon känslig personlig information,till exempel ditt personnummer, hälsoinformation eller fackföreningsmedlemskap. Anser du att den informationen behövs, posta den hellre i brev till:

Trygg-Hansa, Klagomålsansvarig, 106 26 Stockholm.

Märk de dokument du skickar in till oss med ditt skade- eller försäkringsnummer.

Läs gärna hela vår "Information om behandling av personuppgifter" på trygghansa.se/personuppgifter.
Där kan du bland annat se vilka uppgifter vi använder för vilka ändamål, vilka parter vi delar dina uppgifter med och vilka rättigheter du har gällande dina personuppgifter.