Utvecklas med oss

​​Vi hänger på din utvecklingsresa om du är med på vår

Hos oss är utveckling och lärande något som ständigt pågår – och vi vill att du växer. Vi ser det som en stark motivationskraft att du vill dela med dig av din kunskap och erfarenhet för att på så sätt både inspirera och utvecklas tillsammans med dina kollegor, kunder och partners. Oavsett vad som driver dig är vi där och stöttar dig under din utvecklingsresa hos oss.

Din utveckling

Vi satsar mycket på kompetensutveckling för att du ska känna dig motiverad, inspirerad och ständigt bli lite bättre i din roll. Vi tror att det här är nyckeln till både nöjda medarbetare och ett välfungerande företag.

Samtidigt har du ett stort eget ansvarar för din utveckling, men du kan räkna med daglig sparring och utvecklingssamtal där vi diskuterar hur du kan nå just dina mål. Kanske strävar du efter en ledarroll? Eller så vill du fördjupa dig och bli specialist på ditt område? Vi ger dig även möjlighet att byta spår och bredda dina kunskaper.

Vår utvecklingsmodell

Vi tror på differentierad utveckling där du som medarbetare tillsammans med din ledare, utarbetar din egen utvecklingsplan enligt en 70-20-10-modell.

Modellen innebär att 70 % av din utveckling sker genom erfarenheter från jobbet, genom nya ansvarsområden och projekt. Samarbeten över avdelningsgränserna och nätverk, mentorskap med mera står för 20 % av din utveckling. 10 % består av kurser, research, e-learning och interna utbildningsprogram. Till din hjälp har vi utvecklat digitala läroplattformar för att stötta dig i din utveckling.


​​​ Jag arbetar som Data Scientist, vilket innebär att jag och teamet dagligen hanterar stora datamängder genom analyser och modellbyggande där vi skapar insikter och möjliggör nya arbetssätt som stöttar medarbetare och förbättrar kundupplevelsen. Rollen kräver både kreativitet och mod att testa nya lösningar inom ramen för vårt regelverk. Och när vi utvecklar och utvecklas tillsammans blir det riktigt kraftfullt.

Johanna, Data ScientistHitta lediga tjänster hos oss