Att jobba hos oss

Utvecklas hos oss

Din karriär börjar här. Hur den utvecklas är upp till dig. På Trygg-Hansa har vi stort fokus på mål och prestationer i ditt jobb och vi satsar mycket på kompetensutveckling för att du som anställd ska känna dig motiverad, inspirerad och ständigt bli lite bättre i din roll. Vi tror att det här är nyckeln till både nöjda medarbetare och ett välfungerande företag.

Din utveckling

Du ansvarar själv för din utveckling, men du kan räkna med daglig sparring och utvecklingssamtal där vi diskuterar hur du kan nå just dina mål. Kanske strävar du efter en ledarroll? Eller så vill du fördjupa dig och bli specialist på ditt område? Vi ger dig även möjlighet att byta spår och bredda dina kunskaper. Oavsett vad som driver dig är vi där och stöttar dig under hela din karriär hos oss.

Som del av en koncern kan vi också ge dig möjlighet att ingå i globala arbetsgrupper eller att arbeta i andra delar av världen. Vi har ett nära samarbete med våra nordiska organisationer, Tryg i Danmark och Codan i Norge. Många av våra Malmö-medarbetare arbetar på vårt Köpenhamnskontor, och vi har svenska medarbetare bosatta i Oslo.

Vår utvecklingsmodell

Vi tror på differentierad utveckling där du som medarbetare tillsammans med din chef, utarbetar din egen utvecklingsplan enligt en 70-20-10-modell. 

Modellen innebär att 70 % av din utveckling sker genom så kallad
”On-the-job learning”, med nya ansvarsområden, jobbrotation och samarbeten över avdelningsgränserna. Nätverk, mentorskap och annan social utbildning står för 20 % av din utveckling. 10 % består av kurser, research, e-learning och interna utbildningsprogram.

Utvecklingsmodellen

De 10 % av vår utvecklingsmodell som består av utbildningar och andra traditionella inlärningsmetoder innehåller bland annat:

E-learnings portalen/Online training

Alla våra medarbetare har tillgång till vår e-learningsportal med hundratals kurser - både yrkesspecifika och mer generella. Kurserna som används i hela vår koncern, är marknadens bästa och finns tillgängliga närhelst de behövs för att stötta din utveckling.

Kompetens- och ledarutveckling

Vår kompetens- och ledarutveckling innehåller lärarledd utbildning för anställda på alla nivåer från hela Skandinavien. Exempelvis har vi ett Front Line Leader Programme för nya ledare i våra Call Center.

Grow Lab

Vårt Grow Lab vässar den tekniska kompetensen hos dig som arbetar som Aktuarie eller inom Underwriting och Skador. Utbildningen är en global satsning som samlar medarbetare från hela världen. Genom att satsa på utbildning inom både tekniska och kundrelaterade försäkringsområden, bygger vi tillväxt och ger dig möjlighet att forma din egen karriär hos oss.

Global Talent Programmes

Vi har globala talangutbildningar för ledare och framtida ledare. Det är viktigt för oss att uppmärksamma talangfulla medarbetare och ge dem förutsättningar och utbildning för att utvecklas och nå sina mål.

Vårt erbjudande till dig

Trygg-Hansa värdesätter prestationer och vi prioriterar våra medarbetares möjlighet till utveckling och karriär. Samarbete och gott kamratskap är viktigt för oss, men vi vet också att personalförmåner är en del av en attraktiv arbetsplats.

 Vi erbjuder dig:

 • Marknadsmässig lön med tydlig länk till prestation
 • Pensionsprogram
 • Privata försäkringslösningar (rabatt)
 • Sjukvårdsförsäkring
 • Flexibla arbetsmöjligheter
 • Jämlik föräldraledighetspolicy
 • Personlig rådgivning/samtalsstöd

Kompetens- och ledarutveckling

 • Medlemskap i/tillgång till motions- & trivselaktiviteter
 • Hälsobidrag
 • Bidrag till rök- & Snusavvänjning
 • Bra semestervillkor
 • Möjlighet till volontärarbete på arbetstid
 • Måltidsförmån

Ok, jag förstår