Babybojen

Flytkunskap - när ni kommit en bit på väg


Cirka 1-2 år. Hitta jämnvikt

Barn är olika och det är viktigt att de får utvecklas i sin egen takt och efter sina förutsättningar. En del älskar vatten, medan andra vägrar att gå i. Det viktiga är att ha tålamod och hela tiden ha roligt tillsammans. När barnet har klarat av de lite enklare övningarna och är van vid vatten är nästa steg för att lära barnet flyta att det kan hitta sin jämvikt på rygg. 

Lägg barnet på rygg i vattnet.

Ha ögonkontakt med barnet.

Håll så att du inte hindrar barnet från att röra benen.

Håll barnet försiktigt med ett par fingrar under huvudet så att det hittar balanspunkten och flyter så mycket som möjligt av egen förmåga.

Om du badar tillsammans med ditt barn, rör dig med barnet i vattnet så att det känner vattnets rörelse och kan uppleva dess bärkraft.

Tips!

När barn ligger på rygg håller en del per automatik upp benen rakt upp i luften eller stoppar tårna i munnen. Ett knep är att bara hålla en hand under huvudet så hittar barnet lättare sin flytpunkt.

Flyta på rygg

När barnet ligger på rygg i vattnet, enbart med stöd under huvudet, har barnet en rörelsefrihet som inte kan uppnås på land. Det är en fantastisk känsla! Barnet kan röra på armar och ben obehindrat och möter inget motstånd från badkar eller badbalja.

Så gör ni

Lägg barnet på rygg med lugna rörelser. Ha ögonkontakt med barnet.Håll med en hand under huvudet.Stötta lätt mot barnets fotsulor med andra handen.Låt vattennivån vara strax över barnets öron.Tänk på att barnet ska flyta och inte lyftas.Låt barnet flyta så mycket som möjligt av egen förmåga

Badvarningar

Kom ihåg att du aldrig ska lämna barnet utan uppsikt. Du måste alltid befinna dig på gripavstånd från ditt barn.

Babyhuden är känslig för värme så testa alltid vattentemperaturen mot din handled eller armbåge. Vattnet ska vara 37 grader och kännas varmt men inte hett.

Öva aldrig på att dyka under vatten i baljan eller badkaret.

I den här filmen visar vi hur ni kan öva tillsammans för att lära ert barn att flyta själv hemma i badbaljan eller badkaret