Volvo On Demand

​​​​​Försäkra dig om en trygg bilfärd

För att du ska ha ett så bra skydd som möjligt när du hyr bil erbjuder vi ett antal försäkringar som gör din resa tryggare. Ett väl valt försäkringsskydd sänker dina kostnader och ger dig extra hjälp om olyckan är framme.

Minska dina kostnader om något händer

Sänk självrisken

En hyrbil har vagnskadeförsäkring precis som privata bilar. Skillnaden är att självrisken på en hyrbil är betydligt högre. I vissa fall upp till hela bilens värde. Med Självriskreduceringsförsäkring reducerar du dina kostnader vid en kollision.

Kostnader vid stöld eller vandalisering av hyrbil regleras inte av vagnskadeförsäkringen och har därför en egen självrisk. Med Självriskreduceringsförsäkringen reducerar du dina kostnader om bilen stjäls eller vandaliseras.

Ta bort självrisken

Självriskelimineringsförsäkring är ett tillval som helt tar bort dina kostnader vid skada på hyrbilen. För att självriskelimineringen ska gälla ska de allmänna hyresvillkoren följas.

 
 
 
 

Har något hänt?

Gör din anmälan enkelt och smidigt online.

Anmäl skada
 
 
 
 

Om vi inte kommer överens

Hör av dig till oss om du inte är nöjd.

Hör av dig till oss

Villkor och förköpsinformation

Läs förköpsinformationen innan du tecknar din försäkring

Vad ingår och vad ingår inte? Innan du bestämmer dig ska du läsa mer om försäkringen i förköpsinformationen nedan. Du kan också läsa i produktfaktabladet (IPID), som är ett standardiserat blad för att du lättare ska kunna jämföra försäkringar mellan olika bolag.

Både förköpsinformationen och produktbladet är sammanfattningar av försäkringsvillkoret, som du också hittar nedan.