Mina saker

Vad gäller din anmälan?


Stöld av cykel

Anmäl skada med BankID

Förlorade saker

Anmäl skada med BankID
 
 

Brandskadade saker

Något som förstörts av brand eller rök.

 
 

Skada vid läckage/ översvämning

Har du t. ex. tappat mobilen i toaletten, anmäl det under mobilskada.

 
 

Skada på hushållsmaskin

T. ex. mikrovågsugn, kylskåp eller diskmaskin.

 
 

Övriga skadade saker

Saker som gått sönder av andra orsaker än brand eller översvämning.