Tilläggsförsäkringar för din entreprenadmaskin

​Komplettera din försäkring för entreprenadmaskin

En stulen skopa, ett lyft som går snett, skadeståndskrav … Med våra tilläggsförsäkringar ökar du tryggheten i verksamheten. Om du drabbas av det oväntade hjälper vi dig genom situationen – så att du kan koncentrera dig på ditt arbete. Här ger vi exempel på vad tilläggen gäller. Läs gärna mer i Förköpsinformationen Entreprenadmaskin.

Hjälp vid tvister och skadeståndskrav
Vad händer om företaget hamnar i en tvist eller krävs på skadestånd? Med vår tilläggsförsäkring Rörelseansvar får ni hjälp att reda ut situationen och ersättning för advokatkostnader. Den gäller till exempel för skadeståndskrav vid markarbeten som ni utfört på entreprenad och om en maskin har läckt olja som skadat egendom ni hyr eller lånar.   

Gör du lyft med maskinen?
Om du lyfter gods med kran eller truck måste du som ägare av maskinen se till att det görs säkert. Annars kan du krävas på skadestånd om godset skadas. Med tillägget Lyftansvar får du hjälp att reda ut om du är skadeståndsskyldig och kan få ersättning för det du kan bli tvungen att betala.   

En stående maskin kostar pengar
Med tillägget Avbrott fordon kan du få ersättning med ett fast dagsbelopp om din maskin stjäls eller skadas så att den inte kan användas i verksamheten. Har du skopor, containrar eller annan utrustning? Teckna tillägget Utrustning så kan du få högre ersättning för till exempel salt- och sandspridare, containrar och skopor, om de skadas i samband med brand eller skadegörelse eller blir stulna.


Är föraren skadad efter en olycka eller långtidssjuk?
En förare som råkat ut för en olycka kan få både ersättning och hjälp med rehabiliteringen genom tillägget Utökad personskada. Du kan också teckna Sjukavbrott. Då ersätter vi dig för de fasta kostnaderna i verksamheten när den försäkrade inte kan arbeta på grund av till exempel sjukdom eller sjukt barn.


Ring oss på 0752 - 430 600

Vill du prata med oss? Ring våra experter på kundservice.
Tel: 0752-430 600.