​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Vad ska jag göra med mina försäkringar när jag har gift mig?

Har du gift dig får vi in denna uppgift automatiskt.
Ändrar du också namn i samband med detta kommer även denna information oss tillhanda. 

Ur försäkringssynpunkt så spelar det ingen roll om du är gift eller ej. Det enda som kan vara viktigt att tänka på är om man har en livförsäkring hos oss, att man kontrollerar vem som står som förmånstagare på denna om man avlider.

​​​​​​