​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Vad gäller vid fukt- och vattenskador?

Hur försäkringen gäller beror på vad det är för typ av skada och vilken försäkring du har. För att få ett säkert besked om din ersättning behöver du göra en skadeanmälan så att vi kan utreda hur skadan har gått till.

Om du har en försäkring för villa eller bostadsrätt eller en fritidshusförsäkring, kan du få ersättning för vissa fukt- och vattenskador.

I våra hemförsäkringar ingår även ersättning för lös egendom som skadats, till exempel möbler, kläder och hemelektronik.

Läs mer om våra hemförsäkringar.

Du kan läsa om just din försäkring i för- och efterköpsinformationen på Mina sidor.

​​​​​​