​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Vad ska jag lämna tillsammans med fordonet när det ska lösas in?

Du ska lämna samtliga nycklar, servicebok (om det finns en sådan), låsbultar och stereokod till verkstaden. Glöm inte att tömma bilen på dina egna tillhörigheter, som t.ex. mobilladdare

​​​​​​