​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Jag är inte nöjd med värderingen av mitt fordon som ska lösas in. Kan jag få en opartisk värdering?

Om du inte är nöjd med vår värdering, vänder du dig till den handläggare som har värderat bilen. Namn och telefonnummer hittar du på inlösenavtalet.
Om du, efter kontakt med handläggaren, fortfarande inte är nöjd kan du få hjälp med en opartisk värdering via Sveriges Handelskamrar, se besiktning.nu.

​​​​​​