​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

När kan jag få ersättning för outnyttjad resekostnad, dvs. "förstörd semester"?

Om du har tilläggsförsäkringen Utökad reseförsäkring,  kan du få ersättning om du, på grund av akut sjukdom eller olycksfall, mår så dåligt att du:

  • blir inlagd på sjukhus över natt
  • ordineras vila/stillhet eller vila inomhus 
  • tvingas åka hem i förtid

För att du ska få ersättning måste en läkare på resmålet ha ordinerat någon av de ovanstående åtgärderna, och ordinationen måste vara medicinskt motiverad utifrån din aktuella diagnos. Dessutom ska den behandlande läkaren utfärda ett tydligt intyg på ordinationen, där även ordinationens längd ska framgå. Detta intyg ska du sedan lämna till oss.

Du får inte ersättning för dagen före det första läkarbesöket. Du får inte heller ersättning enbart för att syftet med resan gått förlorat, t.ex. om du inte kunnat bada, sola, åka skidor eller genomföra någon annan planerad aktivitet.

Vill du anmäla en skada?
Det gör du enklast här på webben.  Om vi behöver ytterligare information kontaktar vi dig.

Anmäl skada nu

​​​​​​