​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Jag har skadats i ett olycksfall, vad ska jag göra?

Ta först kontakt med en läkare för att få vård, sedan anmäler du skadan till oss här på vår webbplats. 

Efter att ha anmält skadan kan du följa ditt ärende på Mina sidor.
Om vi behöver ytterligare information kontaktar vi dig.

Följande uppgifter behöver du ha till hands för att kunna göra din skadeanmälan:

  • ditt personnummer och försäkringsnummer
  • när och var skadan inträffade
  • när du första gången uppsökte läkare för dina besvär
  • datum för sjukhusvistelse (om du varit inlagd)
  • vilken diagnos du fått
  • hur mycket du har betalt, t.ex. avgift för läkarbesök, mediciner, resor
  • ditt kontonummer (om du ansöker om ersättning)

Anmäl skada nu

​​​​​​