​​​​​

Vad vill du ha hjälp med?

Här kan du på egen hand hitta svar på vanliga frågor om våra försäkringar och vår service.

Lämnar TryggaVuxna ersättning för förlorad arbetsinkomst?

Inkomstförlust ersätts inte av försäkringen.

Däremot kan du under vissa förutsättningar få ett bestämt månadsbelopp om du valt tillägget Månadsersättning till din TryggaVuxna. I ditt försäkringsbrev framgår vilka villkor som gäller för i just din försäkring.

Vill du anmäla en skada?
Det gör du enklast här på webben.  Om vi behöver ytterligare information kontaktar vi dig.

Anmäl skada nu

​​​​​​