Sjukvård Operation

​Sjukvård Operation för företag

Trygg-Hansas försäkring Sjukvård Operation ger tillgång till privat operation vid remiss och 30 arbetsdagars kötid till operation i den offentliga vården.

Företag och organisationer kan teckna Sjukvård Operation som ett obligatoriskt gruppavtal för sina anställda och medlemmar mellan 16 och 64 år. Det räcker med att arbetsgivaren intygar att samtliga försäkrade är fullt arbetsföra. I stället gäller försäkringen inte för sjukdom under de första 3 månaderna, dock för olycksfall. Den kan behållas till 65 års ålder.

Få offert