Annullation

​Annullation

Annullation innebär att en försäkring upphör och görs ogiltig innan dess avtalstid har löpt ut. Anledningar till annullation kan bland annat vara att försäkringstagarens betalningar uteblir, försäkringsvillkoren ändras eller om behovet av försäkringen upphör.

Ok, jag förstår