Den försäkrade

Den försäkrade

Den försäkrade innebär den person som en försäkring omfattar vid personförsäkringar såsom livförsäkring och sjukförsäkring. Vid sakförsäkring motsvarar den försäkrade själva ägaren till fordonet eller egendomen. Vissa försäkringar gäller inte enbart den försäkrade utan även den försäkrades familj som bor i samma hushåll.

Ok, jag förstår