Försäkringsfall

Försäkringsfall

Försäkringsfall innebär en ersättningsgrundande händelse. Om ett försäkringsfall är uppsåtligen framkallat eller att försäkringstagaren genom grov vårdslöshet framkallar ett försäkringsfall, kan försäkringsbolaget stå fri från försäkringsansvar.

Ok, jag förstår