Försäkringsperiod

​Försäkringsperiod

Försäkringsperiod innebär den tidsperiod det försäkrade objektet omfattas av den tecknade försäkringen. Försäkringsperiod kan också benämnas som försäkringens giltighet och börjar gälla från den dagen avtalet tecknats. I försäkringsbrevet finns försäkringsperiod angivet med utlöpsdatum då försäkringen kan förnyas eller sägas upp.

 

Ok, jag förstår