Försäkringsskyldighet

​Försäkringsskyldighet

Försäkringsskyldighet innebär en parts skyldighet att ha ett fullgott försäkringsskydd där krav på sådan finnes. Exempel där försäkringsskyldighet finns är fall där arbetsgivare ingår i ett kollektivavtal, vid deltagande i motorfordonstävlingar eller för vissa arbetsgrupper där behandling av patienter förekommer.

Ok, jag förstår