Försäkring för service

Försäkringen som passar ditt serviceföretag

Städfirma, skomakeri, frisörsalong eller kanske personlig tränare? För dig som har ett mindre serviceföretag har vi tagit fram en särskild företagsförsäkring.

Beräkna pris

Innan du tecknar, läs Förköpsinformationen

Teckna här och få 10 % rabatt!

Beräkna pris

Snabb hjälp efter inbrott, brand eller läcka

Vi ersätter dig när du inte kan jobba i verksamheten, om en medarbetare råkar ut för en olycka eller om du krävs på stadestånd. Här ser du fler exempel på vad försäkringen täcker.

​Hjälp efter en brand eller översvämning
Med vår företagsförsäkring får du hjälp efter en brand eller ett vattenläckage, exempelvis om det blir stopp i avloppet. Kan du inte jobba i verksamheten efter skadan, så kompenserar vi dig för den ekonomiska förlust som ditt företag gör. Bland annat kan vi betala företagets lokalhyra och stå för din uteblivna vinst.

Tryggt tillhands efter ett inbrott på firman
Din försäkring ersätter även det som blir stulet om du får inbrott på företaget. Du får bland annat ekonomisk hjälp för stulna maskiner, inventarier och saker som ägs av dina kunder. Dessutom ersätter vi dig om du råkar ut för ett rån eller överfall på firman.

Vi betalar om datorn åker i golvet
I företagsförsäkringen finns också ett skydd för mindre ”vardagsolyckor”, exempelvis om du tappar något ömtålig i golvet eller råkar spilla kaffe i kassaapparaten.

Hjälp om du krävs på skadestånd eller hamnar i en rättstvist
Om du blir ansvarig för en skada och krävs på skadestånd kan det bli dyrt för dig som företagare. Därför ingår en ansvarsförsäkring som hjälper dig ekonomiskt om du krävs på skadestånd. Dessutom ingår ett skydd som betalar dina rättegångskostnader om du hamnar i en tvist med till exempel en leverantör.

Tryggt för medarbetare som råkar ut för ett olycksfall
I Trygga Firman finns också en valfri olycksfallsförsäkring för alla anställda på firman. Försäkringen ersätter bland annat bestående skador, som t.ex. orsakats av att en medarbetare har klämt sig i en maskin.

Läs vidare

Förstärk med våra tilläggsförsäkringar

Använder du något som är extra värdefullt i verksamheten? Vad händer om en viktig person på företaget blir långvarigt sjukskriven? Med en tilläggsförsäkring anpassad efter din verksamhet förstärker du enkelt företagets skydd.
Läs mer om tilläggsförsäkringar